Standard Svensk standard · SS-EN 144-1/A2:2005

Andningsskydd - Gasflaskventiler - Del 1: Flaskhalsgängor

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 144-1:2018

Ämnesområden

Andningsskydd (13.340.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Andningsskydd, SIS/TK 400

Internationell titel: Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 1: Thread connections for insert connector

Artikelnummer: STD-40265

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-07-14

Antal sidor: 5

Tillägg till: SS-EN 144-1

Ersätts av: SS-EN 144-1:2018