Standard Svensk standard · SS-EN 13274-4

Andningsskydd - Testmetoder - Del 4: Flamtester

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13274-4:2020

Omfattning
This European Standard specifies methods for flame tests to be applied to respiratory protective devices.

Ämnesområden

Andningsskydd (13.340.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Andningsskydd, SIS/TK 400

Internationell titel: Respiratory protective devices - Methods of test - Part 4: Flame tests

Artikelnummer: STD-30913

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-09-07

Antal sidor: 13

Ersätts av: SS-EN 13274-4:2020