Standard Svensk standard · SS-EN 405

Andningsskydd - Halvmasker av fibermaterial med utandningsventil mot gaser eller gaser och partiklar - Fordringar, provning, märkning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 405

Ämnesområden

Andningsskydd (13.340.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Respiratory protective devices - Valved filteringhalf masks to protect against gases or gases and particles - Requirements, testing, marking

Artikelnummer: STD-13186

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-03-15

Antal sidor: 21

Ersätts av: SS-EN 405