Standard Svensk standard · SS-EN IEC 60695-11-11, utg 1:2021

Provning av brandegenskaper - Del 11-11: Provlågor - Bestämning av värmepåverkan för antändning från en låga utan kontakt

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN IEC 60695-11-11, utg 1:2021

Provning av brandegenskaper - Del 11-11: Provlågor - Bestämning av värmepåverkan för antändning från en låga utan kontakt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 852 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 852 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Används tillsammans med SS-EN 60695-11-4.

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Allmänt Elektroteknik (29.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN IEC 60695-11-11, utg 1:2021

Provning av brandegenskaper - Del 11-11: Provlågor - Bestämning av värmepåverkan för antändning från en låga utan kontakt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 852 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 852 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Fire hazard testing - Part 11-11: Test flames - Determination of the characteristic heat flux for ignition from a non-contacting flame source

Artikelnummer: STD-80032101

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-10-20

Antal sidor: 33