Standard Svensk standard · SS-ISO 14404-1:2022

Metod för beräkning av utsläppsintensitet av koldioxid vid järn och stålproduktion - Del 1: Stålverk med masugn (ISO 14404-1:2013, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14404-1:2022

Metod för beräkning av utsläppsintensitet av koldioxid vid järn och stålproduktion - Del 1: Stålverk med masugn (ISO 14404-1:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 14404 specifies calculation methods for the carbon dioxide (CO2) intensity of plant
where steel is produced through a blast furnace.
NOTE The steel plant is generally called “the integrated steel works”.
It includes boundary definition, material and energy flow definition and emission factor of CO2. Besides
direct source import to the boundary, upstream and credit concept is applied to exhibit the plant
CO2 intensity.
This part of ISO 14404 supports the steel producer to establish CO2 emissions attributable to a site. This
part of ISO 14404 cannot be used to calculate benchmarks or to compare CO2 intensities of production
processes that are operated inside the site.
Conversion to energy consumption and to consumption efficiency can be obtained using Annex A.


Ämnesområden

Nedsmutsning, regler och skydd (13.020.40) Järn och stål Allmänt (77.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 14404-1:2022

Metod för beräkning av utsläppsintensitet av koldioxid vid järn och stålproduktion - Del 1: Stålverk med masugn (ISO 14404-1:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Allmänna leveransbestämmelser för metall, SIS/TK 120

Internationell titel: Calculation method of carbon dioxide emission intensity from iron and steel production - Part 1: Steel plant with blast furnace (ISO 14404-1:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-80040107

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-12-20

Antal sidor: 32