Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15011-2:2009

Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden - Laboratoriemetod för provtagning av rök och gaser - Del 2: Bestämning av emissionshastighet för kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2), kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) vid bågsvetsning, bågskärning och bågmejsling (ISO 15011-2:2003)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15011-2:2009

Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden - Laboratoriemetod för provtagning av rök och gaser - Del 2: Bestämning av emissionshastighet för kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2), kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) vid bågsvetsning, bågskärning och bågmejsling (ISO 15011-2:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 15011 defines laboratory methods for measuring the emission rates of carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), nitrogen monoxide (NO) and nitrogen dioxide (NO2) generated during arc welding, cutting and gouging, using a hood technique. The methodology is suitable for use with all open arc welding processes, cutting and gouging but different designs of hood are used depending on the process and whether or not it can be conducted automatically. The method can be used to evaluate the effects of welding wires, welding parameters, processes, shielding gases, test piece composition and test piece surface condition on emission rate.

Ämnesområden

Utsläpp från stationära källor (13.040.40) Arbetsplatssäkerhet, industrihygien (13.100) Svetsning och lödning Allmänt (25.160.01) Svetsmetoder (25.160.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15011-2:2009

Hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden - Laboratoriemetod för provtagning av rök och gaser - Del 2: Bestämning av emissionshastighet för kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2), kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2) vid bågsvetsning, bågskärning och bågmejsling (ISO 15011-2:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 449 Miljö, hälsa och säkerhet, SIS/TK 134/AG 09

Internationell titel: Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for sampling fume and gases - Part 2: Determination of the emission rates of carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), nitrogen monoxide (NO) and nitrogen dioxide (NO2) during arc welding, cutting and gouging (ISO 15011-2:2009)

Artikelnummer: STD-71554

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-10-26

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN ISO 15011-2:2004