Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12782-5:2012

Markundersökningar - Parametrar för geokemisk modellering av lakning och specificering av beståndsdelar i mark och material - Del 5: Utvinning av humusämnen från vattenbaserade prov (ISO 12782-5:2012)

Status: Gällande

Köp denna standard
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 895 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 895 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 432 SEK
Normalpris: 1 790 SEK
Du sparar: 358 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 12782-5:2012 specifies a procedure to determine the concentration of humic substances in aqueous samples. These samples may be obtained as such or as eluates from leaching procedures applied to soil or other materials. Other materials also include waste.The content of humic substances can be used as input in geochemical models.

Ämnesområden

Provtagning och undersökning av jord


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Parameters for geochemical modelling of leaching and speciation of constituents in soils and materials - Part 5: Extraction of humic substances from aqueous samples (ISO 12782-5:2012)

Artikelnummer: STD-86613

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-06-12

Antal sidor: 36