Standard Svensk standard · SS-ISO 16772:2004

Markundersökningar - Bestämning av kvicksilver i kungsvattenextrakt av jord med användning av flamlös atomabsorptionsspektrofotometri och atomfluorescensspektrofotometri (ISO 16772:2004, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16772:2004

Markundersökningar - Bestämning av kvicksilver i kungsvattenextrakt av jord med användning av flamlös atomabsorptionsspektrofotometri och atomfluorescensspektrofotometri (ISO 16772:2004, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a method for the determination of mercury in an aqua regia extract of soil, obtained in accordance with ISO 11464 and ISO 11466, using cold-vapour atomic absorption spectrometry or cold-vapour atomic fluorescence spectrometry. The limit of determination of the method is at least 0,1 mg/kg.

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16772:2004

Markundersökningar - Bestämning av kvicksilver i kungsvattenextrakt av jord med användning av flamlös atomabsorptionsspektrofotometri och atomfluorescensspektrofotometri (ISO 16772:2004, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of mercury in aqua regia soil extracts with cold-vapour atomic spectrometry or cold-vapour atomic fluorescence spectrometry (ISO 16772:2004, IDT)

Artikelnummer: STD-38034

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-11-26

Antal sidor: 10