Standard Svensk standard · SS 28310

Markundersökningar - Extraktion och bestämning av fosfor, kalium, kalcium, magnesium och natrium ur jord med ammoniumlaktat/ättiksyralösning (AL-metoden)

Status: Gällande

· Tillägg: SS 28310 T1
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 28310

Markundersökningar - Extraktion och bestämning av fosfor, kalium, kalcium, magnesium och natrium ur jord med ammoniumlaktat/ättiksyralösning (AL-metoden)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 325 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 325 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Kemisk karaktäristik hos jord (13.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 28310

Markundersökningar - Extraktion och bestämning av fosfor, kalium, kalcium, magnesium och natrium ur jord med ammoniumlaktat/ättiksyralösning (AL-metoden)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 325 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 325 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 120 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Extraction and determination of phosphorous, potassium, calcium, magnesium and sodium from soils with ammonium lactate/acetic acid solution

Artikelnummer: STD-13361

Utgåva: 1

Fastställd: 1993-05-12

Antal sidor: 7