Standard Svensk standard · SS-EN 12880

Karaktärisering av slam - Bestämning av torrsubstans och vatteninnehåll

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of dry residue and water content of sludges and sludge products. This method is applicable to the determination of dry residue and water content of sludges which include liquid, paste-like or solid matter.

Ämnesområden

Flytande avfall, slam (13.030.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-28687

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-09-29

Antal sidor: 10