Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 16229:2011

Karaktärisering av avfall - Provtagning och analys av svagt syralöslig (WAD) cyanid vid utsläpp till sandmagasin

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 16229:2011

Karaktärisering av avfall - Provtagning och analys av svagt syralöslig (WAD) cyanid vid utsläpp till sandmagasin
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This CEN Technical Specification specifies methods for sampling and analysis of weak acid dissociable cyanide discharged into tailings ponds. NOTE The document can be used to support the requirements in the Directive 2006/21/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the management of waste from extractive industries.

Ämnesområden

Allmänt Avfall (13.030.01) Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 16229:2011

Karaktärisering av avfall - Provtagning och analys av svagt syralöslig (WAD) cyanid vid utsläpp till sandmagasin
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterization of waste - Sampling and analysis of weak acid dissociable cyanide discharged into tailings ponds

Artikelnummer: STD-80796

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-07-15

Antal sidor: 20