Standard Svensk standard · SS-EN 573-2

Aluminium och aluminiumlegeringar - Kemisk sammansättning och formvaror av plastiskt bearbetade produkter - Del 2: Beteckningssystem baserat på kemiska symboler

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 573-2

Aluminium och aluminiumlegeringar - Kemisk sammansättning och formvaror av plastiskt bearbetade produkter - Del 2: Beteckningssystem baserat på kemiska symboler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av EN 573 beskriver ett beteckningssystem för aluminium och aluminiumlegeringar som definieras i gällande europastandarder. Det är ett beskrivande system, huvudsakligen baserat på kemiska symboler. Beteckningarna som anges i denna del av EN 573 är avsedda främst som ett komplement till den fyrsiffriga beteckningen som beskrivs i EN 573-1. Denna standard gäller för plastiskt bearbetade produkter och göt avsedda för plastisk bearbetning. Den gäller inte för: -- tackor för omsmältning; -- gjutgods; -- sammansatta produkter, t ex sådana som, förutom aluminium och dess legeringar, innehåller andra metalliska eller icke-metalliska material; -- pulvermetallurgiska produkter.

Ämnesområden

Aluminium och aluminiumlegeringar (77.120.10) Formvaror av icke-järnmetaller (77.150)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 573-2

Aluminium och aluminiumlegeringar - Kemisk sammansättning och formvaror av plastiskt bearbetade produkter - Del 2: Beteckningssystem baserat på kemiska symboler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Aluminium, SIS/TK 624/AG 01

Internationell titel: Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of wrought products - Part 2: Chemical symbol based designation system

Artikelnummer: STD-15353

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-09-16

Antal sidor: 11