Standard Swedish standard · SS-EN 573-2

Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of wrought products - Part 2: Chemical symbol based designation system

Status: Valid

Scope
Denna del av EN 573 beskriver ett beteckningssystem för aluminium och aluminiumlegeringar som definieras i gällande europastandarder. Det är ett beskrivande system, huvudsakligen baserat på kemiska symboler.

Beteckningarna som anges i denna del av EN 573 är avsedda främst som ett komplement till den fyrsiffriga beteckningen som beskrivs i EN 573-1.

Denna standard gäller för plastiskt bearbetade produkter och göt avsedda för plastisk bearbetning.

Den gäller inte för:

-- tackor för omsmältning;
-- gjutgods;
-- sammansatta produkter, t ex sådana som, förutom aluminium och dess legeringar, innehåller andra metalliska eller icke-metalliska material;
-- pulvermetallurgiska produkter.

Subjects

Aluminium and aluminium alloys Products of non-ferrous metals


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Materialteknik

International title: Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of wrought products - Part 2: Chemical symbol based designation system

Article no: STD-15353

Edition: 1

Approved: 9/16/1994

No of pages: 11