Standard Swedish standard · SS-EN 573-2

Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of wrought products - Part 2: Chemical symbol based designation system

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 573-2

Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of wrought products - Part 2: Chemical symbol based designation system
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna del av EN 573 beskriver ett beteckningssystem för aluminium och aluminiumlegeringar som definieras i gällande europastandarder. Det är ett beskrivande system, huvudsakligen baserat på kemiska symboler. Beteckningarna som anges i denna del av EN 573 är avsedda främst som ett komplement till den fyrsiffriga beteckningen som beskrivs i EN 573-1. Denna standard gäller för plastiskt bearbetade produkter och göt avsedda för plastisk bearbetning. Den gäller inte för: -- tackor för omsmältning; -- gjutgods; -- sammansatta produkter, t ex sådana som, förutom aluminium och dess legeringar, innehåller andra metalliska eller icke-metalliska material; -- pulvermetallurgiska produkter.

Subjects

Aluminium and aluminium alloys (77.120.10) Products of non-ferrous metals (77.150)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 573-2

Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of wrought products - Part 2: Chemical symbol based designation system
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 875 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-15353

Edition: 1

Approved: 9/16/1994

No of pages: 11