Standard Svensk standard · SS-EN 1515-4:2010

Rörflänsar - Flänsförband - Skruvförband - Del 4: Val av skruvar och muttrar för utrustning som lyder under Direktivet för Tryckbärande Anordningar 97/23/EC

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1515-4:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1515-4:2010

Rörflänsar - Flänsförband - Skruvförband - Del 4: Val av skruvar och muttrar för utrustning som lyder under Direktivet för Tryckbärande Anordningar 97/23/EC
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard is applicable to the selection of bolting for equipment subject to the Pressure Equipment Directive 97/23/EC.It specifies standards and additional requirements for dimensions, materials and technical conditions of delivery for bolting. The bolting selection covered by this European Standard is regarded to be used for combination with flanges according to the series EN 1092 (PN designated flanges) and the series EN 1759 (Class designated flanges). The selection is based on commonly used materials, bolts and nuts. It covers temperature ranges of the general service of standard flanges (based on PN or Class). NOTE 1 The bolting selection given may be used in combination with non-standard flanges too provided that the range of application of the equipment for which the bolting is intended to be used is covered. It is the purchaser's option to decide on this. When selecting bolting according to this European Standard it is essential to take into account other parameters such as type of fluids, corrosion hazards and relaxation at elevated temperatures. The purpose of this European Standard is to provide a selection of most commonly used bolting types and bolting material combinations as well a tool for easy selection of suitable bolting for equipment. It is not the intention to specify all possible applications but to give guidance on the most commonly applications. According to this, e.g. application limits for material in the creep range are not explicitly covered in this European Standard but some bolting materials listed (see Table 3, footnote h) are suitable to be used in this temperature range. Wherever the starting material standard provides mechanical properties for this temperature range respective reference is made in Table 3.

Ämnesområden

Bultar, skruvar och pinnskruvar (21.060.10) Muttrar (21.060.20) Rörflänsar, kopplingar och andra röranslutningar (23.040.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1515-4:2010

Rörflänsar - Flänsförband - Skruvförband - Del 4: Val av skruvar och muttrar för utrustning som lyder under Direktivet för Tryckbärande Anordningar 97/23/EC
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118

Internationell titel: Flanges and their joints - Bolting - Part 4: Selection of bolting for equipment subject to the Pressure Equipment Directive 97/23/EC

Artikelnummer: STD-72089

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-01-07

Antal sidor: 28

Ersätts av: SS-EN 1515-4:2021