Standard Ikraftsättning · SS-ENV 12796

Vägtrafikinformatik - Kollektivtransporter - Färdbevis

Status: Gällande

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägtrafikinformatik, SIS/TK 255

Internationell titel: Road transport and traffic telematics - Public transports - Validators

Artikelnummer: STD-21384

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-10-10

Antal sidor: 0