Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21535:2009

Icke aktiva kirurgiska implantat - Ledimplantat - Särskilda krav för höftledsimplantat (ISO 21535:2007)

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN ISO 21535:2009/A1:2016

Omfattning
This International Standard provides specific requirements for hip joint replacement implants. With regard to safety, this International Standard specifies requirements for intended performance, design attributes, materials, design evaluation, manufacture, sterilization, packaging, information supplied by the manufacturer, and methods of test.

Ämnesområden

Kirurgiska implantat, proteser och ortoser (11.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Implantat, SIS/TK 340/AG 03

Internationell titel: Non-active surgical implants - Joint replacement implants - Specific requirements for hip-joint replacement implants (ISO 21535:2007)

Artikelnummer: STD-69801

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-05-25

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 21535:2007