Standard Svensk standard · SS-EN 15927:2010

Tjänster vid utprovning av hörapparater

Status: Gällande

Omfattning
Denna europeiska standard gäller tjänster som utövas av hörapparatspecialister i deras strävan att underlätta livet för sina klienter.

Denna europeiska standard gäller hela processen, från första klientkontakten med utprovning till den långsiktiga uppföljningen. Standarden definierar också kraven på utbildning, lokaler, utrustning och uppträdande. Ett system för kvalitetssäkring är också en väsentlig del av kraven med syfte att säkra klientnytta och täcka in alla delar av tjänsterna som ingår.

Denna europeiska standard fokuserar på tjänsterna som erbjuds majoriteten av klienter med hörselnedsättning. Vissa grupper av personer med hörselnedsättning, t.ex. barn, personer med andra funktionsnedsättningar eller personer med implanterad hörselutrustning kan kräva tjänster bortom vad som täcks av denna europeiska standard.

Ämnesområden

Hjälpmedel för döva och hörselskadade (11.180.15)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Services offered by hearing aid professionals

Artikelnummer: STD-76608

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-09-23

Antal sidor: 36

Finns även på: SS-EN 15927:2010