Standard Swedish standard · SS-EN 15927:2010

Services offered by hearing aid professionals

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 15927:2010

Services offered by hearing aid professionals
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 257 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna europeiska standard gäller tjänster som utövas av hörapparatspecialister i deras strävan att underlätta livet för sina klienter. Denna europeiska standard gäller hela processen, från första klientkontakten med utprovning till den långsiktiga uppföljningen. Standarden definierar också kraven på utbildning, lokaler, utrustning och uppträdande. Ett system för kvalitetssäkring är också en väsentlig del av kraven med syfte att säkra klientnytta och täcka in alla delar av tjänsterna som ingår. Denna europeiska standard fokuserar på tjänsterna som erbjuds majoriteten av klienter med hörselnedsättning. Vissa grupper av personer med hörselnedsättning, t.ex. barn, personer med andra funktionsnedsättningar eller personer med implanterad hörselutrustning kan kräva tjänster bortom vad som täcks av denna europeiska standard.

Subjects

Aids for deaf and hearing impaired people (11.180.15)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 15927:2010

Services offered by hearing aid professionals
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 257 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-76608

Edition: 1

Approved: 9/23/2010

No of pages: 36

Also available in: SS-EN 15927:2010