Standard Svensk standard · SS-EN 15583-2:2012

Utrustning för underhåll av vintervägar - Snöplogar - Del 2: Provningskriterier och krav

Status: Gällande

Omfattning
This document is valid for snow ploughs designed to be fitted to winter maintenance vehicles on their front-mounting plates according to EN 15432 and also for side-mounted snow ploughs.
Requirements regarding the testing of override security systems and/or bump security systems of front-mounted or side-mounted snow ploughs for winter service are determined by this document. This document is meant to assess the demands made on snow ploughs operated in traffic.
The document is valid for:
- single-side snow ploughs;
- variable V-ploughs.
The following points are not standardized by this document:
- V-shaped snow ploughs;
- requirements for registration and approval;
- requirements made by carrier vehicle manufacturers;
- requirements on safety – these are dealt with in EN 13021.

Ämnesområden

Fordon för särskilda ändamål (43.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för vägunderhåll, SIS/TK 455

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-85655

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-03-02

Antal sidor: 20