Standard Svensk standard · SS-EN 13141-4:2011

Luftbehandling - Funktionsprovning av komponenter/produkter för bostadsventilation - Del 4: Fläktar för ventilationssystem för bostäder

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies aerodynamic, acoustic and electrical power performance test methods for fans used in residential ventilation. These methods primarily concern:
- ventilation fans installed on a wall or in a window without any duct;
- ventilation fans installed in the downstream of a duct;
- ventilation fans installed in the upstream of a duct;
- ventilation fans installed in a duct;
- encased ventilation fans having several inlets.

For acoustic performance testing one of the following methods is used:
- in-duct method;
- reverberant room method;
- enveloping surface method.

Ämnesområden

Luftväxlare, fläktar, luftkonditionering (23.120) Ventilation och luftkonditionering (91.140.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Ventilation, SIS/TK 170/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80811

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-08-01

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 13141-4:2004