Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6744-3:2004

Bindemedel för färg och lack - Alkydhartser - Del 3: Bestämning av innehåll av oförtvålningsbart ämne (ISO 6744-3:1999)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 6744 specifies a method for determining the unsaponifiable matter content of alkyd resins. It is always used in conjunction with ISO 6744-2, which describes the first step of the analysis. It is not applicable to modified alkyd resins (see 3.2 of ISO 6744-1:1999).

Ämnesområden

Bindemedel (87.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Binders for paints and varnishes - Alkyd resins - Part 3: Determination of unsaponifiable matter content (ISO 6744-3:1999)

Artikelnummer: STD-37563

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-10-08

Antal sidor: 7