Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2812-5:2018

Färg och lack - Bedömning av inverkan av vätskor - Del 5: Metod med användning av en ugn med temperaturgradient (ISO 2812-5:2018)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a method, using a temperature-gradient oven, for determining the resistance of an individual-layer or multi-layer system of coating materials to the effects of liquids or paste-like products. This method enables the testers to determine the effects of the test substance on the coating and, if necessary, to assess the damage to the substrate.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 5: Temperature-gradient oven method (ISO 2812-5:2018)

Artikelnummer: STD-80006756

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-09-18

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 2812-5:2007