Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2808:2019

Färg och lack - Metoder för bestämning av skikttjocklek (ISO 2808:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document describes methods for measuring the thickness of coatings applied to a substrate. Methods for determining wet-film thickness, dry-film thickness and the film thickness of uncured powder layers are described. For each method described, this document provides an overview of the field of application, existing standards and the precision. Information on measuring film thickness on rough surfaces is given in Annex B. Information on measuring film thickness on wooden substrates is given in Annex C.

Ämnesområden

Målning (87.020) Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Determination of film thickness (ISO 2808:2019)

Artikelnummer: STD-80016653

Utgåva: 3

Fastställd: 2019-09-24

Antal sidor: 64

Ersätter: SS-EN ISO 2808:2007