Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN ISO/TS 19397:2018

Färg och lack - Bestämning av filmtjockleken hos beläggningar med användning av en ultraljudsmätare (ISO/TS 19397:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Specification describes a method for determining the film thickness of coatings on metallic and non-metallic substrates using an ultrasonic gauge.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80006367

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-08-30

Antal sidor: 32