Standard Svensk standard · SS-EN 16005:2012

Maskindrivna dörrar - Säkerhet vid användande - Krav och provning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 16005:2024
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16005:2012

Maskindrivna dörrar - Säkerhet vid användande - Krav och provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
1.1 AllmäntDenna Europastandard specificerar krav rörande metoder för konstruktion och provning för maskindrivna inner- och ytterdörrar för persontrafik. Sådana dörrkonstruktioner kan drivas elmekaniskt, elhydrauliskt eller pneumatiskt. Denna Europastandard omfattar säkerhet vid användande av maskindrivna dörrar för persontrafik som används för normal trafik eller i utrymningsvägar samt för dörrar med brandmotstånd och/eller rökgastäthet. Typer av dörrar som omfattas är maskindrivna skjut-, sväng- och rotationsdörrar för persontrafik, inklusive pivåhängda dörrar och vikdörrar med dörrblad som rör sig horisontellt. Maskindrivna persondörrar som är infällda i andra dörrar, och vars huvudsakliga ändamål är att ge säker passage för personer, omfattas av denna Europastandard. Denna Europastandard behandlar alla väsentliga risker, riskfyllda situationer och riskfyllda händelser som kan beröra maskindrivna dörrar när de används på avsett sätt och under förhållanden med felaktig använd-ning som tillverkaren rimligtvis kunnat förutse (se bilaga J).

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50) Byggförnödenheter (91.190)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16005:2012

Maskindrivna dörrar - Säkerhet vid användande - Krav och provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Maskindrivna dörrar för persontrafik, SIS/TK 179/AG 09

Internationell titel: Power operated pedestrian doorsets - Safety in use - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-8020435

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-10-16

Antal sidor: 68

Finns även på: SS-EN 16005:2012

Ersätts av: SS-EN 16005:2024