Standard Svensk standard · SS-EN 16018:2011

Oförstörande provning - Terminologi - Termer som används vid ultraljudprovning med phased array teknik

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard defines terms used in ultrasonic testing with phased arrays.

Ämnesområden

Provning (01.040.19) Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Engelska Franska Tyska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Terminology - Terms used in ultrasonic testing with phased arrays

Artikelnummer: STD-82224

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-11-21

Antal sidor: 48