Standard Svensk standard · SS-EN 1713

Oförstörande provning av svetsar - Ultraljudsprovning - Karaktärisering av indikationer i svetsar

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 23279:2010 Tillägg: SS-EN 1713/A1 , SS-EN 1713/A2:2004
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1713

Oförstörande provning av svetsar - Ultraljudsprovning - Karaktärisering av indikationer i svetsar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 459 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 459 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard definierar en flödesprocedur, se bilaga A, för klassificering av inre
indikationer som plana eller icke plana.
Detta standard lämpar sig endast för indikationer som är belägna åtminstone
5 mm under svetsens oslipade yta.

Ämnesområden

Svetsfogar (25.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1713

Oförstörande provning av svetsar - Ultraljudsprovning - Karaktärisering av indikationer i svetsar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 459 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 459 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Non-destructive examination of welds - Ultrasonic examination - Characterization of indications in welds

Artikelnummer: STD-24143

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-11-27

Antal sidor: 29

Ersätts av: SS-EN ISO 23279:2010