Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6887-1

Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Provberedning, homogenisering och spädning för mikrobiologisk undersökning - Del 1: Allmänna regler för homogenisering och spädning (ISO 6887-1:1999)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 6887-1:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6887-1

Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Provberedning, homogenisering och spädning för mikrobiologisk undersökning - Del 1: Allmänna regler för homogenisering och spädning (ISO 6887-1:1999)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Livsmedelsmikrobiologi (07.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6887-1

Mikrobiologi i livsmedel och djurfoder - Provberedning, homogenisering och spädning för mikrobiologisk undersökning - Del 1: Allmänna regler för homogenisering och spädning (ISO 6887-1:1999)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Microbiology of food and animal feeding stuffs - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 1: General rules for the preparation of the initial suspension and decimal dilutions (ISO 6887-1:1999)

Artikelnummer: STD-25654

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-09-03

Antal sidor: 9

Ersätts av: SS-EN ISO 6887-1:2017