Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4869-3:2007

Akustik – Hörselskydd – Del 3: Mätning av hörselkåpors insättningsdämpning med användning av akustisk testfixtur (ISO 4869-3:2007)

Status: Gällande

Ämnesområden

Huvudskydd (13.340.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Hearing protectors - Part 3: Measurement of insertion loss of ear-muff type protectors using an acoustic test fixture (ISO 4869-3:2007)

Artikelnummer: STD-61574

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-07-12

Antal sidor: 15