Standard CEN Workshop Agreement · SIS-CWA 17553:2020

Munskydd - Vägledning avseende minimikrav, provningsmetoder och användning

Status: Gällande

Som en följd av coronautbrottet tillgängliggör vi nu kostnadsfritt ett antal europeiska och globala standarder som företag och organisationer kan använda i samband med bekämpningen av covid-19-pandemin.

Denna standard är därmed tillgänglig kostnadsfritt under en begränsad period via SIS Abonnemang, läs mer och få tillgång till standarden här >>

Preliminärt kommer abonnemanget att erbjudas med kostnadsfri tillgänglighet till 31/3 2021. Därefter kommer samtliga standarder vara tillgängliga som vanligt för köp på sis.se.

Omfattning
This document specifies the minimum requirements for reusable or disposable community face coverings intended for the general public. These minimum requirements include:
— design,
— performance,
— test methods,
— packaging,
— marking and,
— information for use.
This document is not intended for community face coverings for children under the age of 3.

Ämnesområden

Huvudskydd (13.340.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Community face coverings - Guide to minimum requirements, methods of testing and use

Artikelnummer: STD-80022954

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-07-08

Antal sidor: 36