Standard Svensk standard · SS-EN 12259-1

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för sprinkler- och vattenspraysystem: Del 1: Sprinklerhuvuden

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 12259-1+A1:2001 , SS-EN 12259-1+A1:2001

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water systems - Part 1: Sprinklers

Artikelnummer: STD-25366

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-07-30

Antal sidor: 61

Ersätts av: SS-EN 12259-1+A1:2001 , SS-EN 12259-1+A1:2001