Standard Svensk standard · SS-ISO 16000-21:2015

Inomhusluft - Del 21: Detektion och räkning av mögel - Provtagning från material (ISO 16000-21:2013, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16000-21:2015

Inomhusluft - Del 21: Detektion och räkning av mögel - Provtagning från material (ISO 16000-21:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 16000 specifies requirements for sampling of moulds from building materials. Following the instructions given, samples are obtained for microscopy or for subsequent detection of moulds by cultivation according to ISO 16000-17.

Ämnesområden

Nedsmutsning, regler och skydd (13.020.40) Luftkvalitet (13.040) Omgivningsluft (13.040.20) Övrigt (13.040.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16000-21:2015

Inomhusluft - Del 21: Detektion och räkning av mögel - Provtagning från material (ISO 16000-21:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Inomhusluft, SIS/TK 423/AG 01

Internationell titel: Indoor air - Part 21: Detection and enumeration of moulds - Sampling from materials (ISO 16000-21:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-8017271

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-11-16

Antal sidor: 24