Standard Svensk standard · SS-EN 14582:2016

Karatärisering av avfall - Halogen- och svavelinnehåll - Förbränning med syre i slutna system och metoder för bestämning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14582:2016

Karatärisering av avfall - Halogen- och svavelinnehåll - Förbränning med syre i slutna system och metoder för bestämning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This standard specifies a combustion method for the determination of halogen and sulfur contents in materials by combustion in a closed system containing oxygen (calorimetric bomb), and the subsequent analysis of the combustion product using different analytical techniques.This method is applicable to solid, pasty and liquid samples containing more than 0,025 g/kg of halogen and/or 0,025 g/kg of sulfur content. The limit of detection depends on the element, the matrix and the determination technique used.Insoluble halides and sulphate present in the sample or produced during the combustion step are not completely determined by these methods.

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14582:2016

Karatärisering av avfall - Halogen- och svavelinnehåll - Förbränning med syre i slutna system och metoder för bestämning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterization of waste - Halogen and sulfur content - Oxygen combustion in closed systems and determination methods

Artikelnummer: STD-8022159

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-08-30

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 14582:2007