Standard Svensk standard · SS-EN 13657

Karaktärisering av avfall - Uppslutning för bestämning av element lösliga i kungsvatten

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies methods of digestion with aqua regia. Solutions produced by the methods are suitable for analysis e.g. by atomic absorption spectrometry (FLAAS, HGAAS, CVAAS, GFAAS), inductively coupled plasma emission spectrometry (ICP-OES) and inductive coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). The digestion with aqua regia will not necessarily release all elements completely. However for most environmental application and waste characterization the results fit for the purpose. The method is applicable to the digestion of waste for example for the following elements: Al, Sb, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Hg, Mo, Ni, P, K, Se, Ag, S, Na, Sr, Sn, Te, Ti, Tl, V, Zn.

Ämnesområden

Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterization of waste - Digestion for subsequent determination of aqua regia soluble portion of elements

Artikelnummer: STD-33478

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-01-10

Antal sidor: 27