Standard Svensk standard · SS-ISO 532

Akustik - Metod för beräkning av hörnivå

Status: Gällande

Ämnesområden

Allmänt Bullermätning (17.140.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Akustik och buller, SIS/TK 110

Internationell titel: Acoustics - Method for calculating loudness level

Artikelnummer: STD-3950

Utgåva: 1

Fastställd: 1986-04-01

Antal sidor: 19