Standard Svensk standard · SS-EN 15690-2:2009

Koppar och kopparlegeringar - Bestämning av järnhalt - Del 2: Flamatomär absorptionsspektrometrimetod (FAAS)

Status: Gällande

Omfattning
This Part of this European Standard specifies a flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) for the determination of the iron content of copper and copper alloys in the form of castings or unwrought or wrought products.

The method is applicable to products having iron mass fractions between 0,005 % and 5,0 %.

Ämnesområden

Kemisk analys av metalliska material Koppar och kopparlegeringar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Koppar, SIS/TK 132

Internationell titel: Copper and copper alloys - Determination of iron content - Part 2: Flame atomic absorption spectrometry method (FAAS)

Artikelnummer: STD-68948

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-02-23

Antal sidor: 24