Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14015:2010

Miljöledning - Miljöbedömning av anläggningar och organisationer (ISO 14015:2001)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 14015:2023
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14015:2010

Miljöledning - Miljöbedömning av anläggningar och organisationer (ISO 14015:2001)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard tillhandahåller vägledning för hur en EASO kan genomföras genom ett systematiskt förfarande med att identifiera miljöaspekter och miljöfrågor och i tillämpliga fall med att bestämma deras affärskonsekvenser. Denna internationella standard behandlar roller och ansvar för parterna i bedömningen (uppdragsgivaren, bedömaren och företrädaren för bedömningsobjektet) och stegen i bedömningsförfarandet (planering, insamling och säkerställande av information, utvärdering och rapportering). Förfarandet med att genomföra en EASO visas i figur 1. Denna internationella standard ger inte vägledning för att genomföra andra former av miljöbedömningar, som t ex: a) inledande miljööversikt; b) miljörevision (inkl revision av miljöledningssystem och lagefterlevnad); c) miljökonsekvensbedömningar; eller d) utvärderingar av miljöprestanda. Undersökningar som kräver provtagning och efterbehandling av anläggningar, liksom beslutet att fortsätta med dessa, omfattas inte av denna internationella standard. Denna internationella standard är inte avsedd att användas som en specifikationsstandard för certifieringseller registreringsändamål eller för att införa krav på miljöledningssystem. Användning av denna internationella standard medför inte att andra standarder och lagstiftning gäller för uppdragsgivaren eller bedömningsobjektet.

Ämnesområden

Ledningssystem för miljö (04.100) Miljöledning (13.020.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14015:2010

Miljöledning - Miljöbedömning av anläggningar och organisationer (ISO 14015:2001)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Miljöledning, SIS/TK 207

Internationell titel: Environmental management - Environmental assessment of sites and organizations (EASO) (ISO 14015:2001)

Artikelnummer: STD-74171

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-05-24

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-ISO 14015

Ersätts av: SS-EN ISO 14015:2023