Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 17729:2022

Jordförbättringsmedel - Bestämning av specifika parametrar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 17729:2022

Jordförbättringsmedel - Bestämning av specifika parametrar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document provides an overview of relevant methods for the determination of specific parameters in solid soil improvers, including:
— dry matter content;
— nitrogen content;
— P2O5 (phosphorus pentoxide) and K2O (potassium oxide) content;
— chloride content;
— copper and zinc content;
— quantity.
This document is applicable to solid EU fertilizing products classified as PFC 3 and PFC 7 as long as the main function of the EU fertilizing product is classified as PFC 3 of Regulation (EU) 2019/1009 [1].

Ämnesområden

Gödselmedel (65.080)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 17729:2022

Jordförbättringsmedel - Bestämning av specifika parametrar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil improvers - Determination of specific parameters

Artikelnummer: STD-80035927

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-06-10

Antal sidor: 12