Standard Svensk standard · SS-EN 15969-1:2015

Tankar för transport av farligt gods - Digitalt gränssnitt för dataöverföring mellan tankfordon och stationär anläggning - Del 1: Protokollspecifikation - Styrning, mätning och händelseinformation

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15969-1:2015

Tankar för transport av farligt gods - Digitalt gränssnitt för dataöverföring mellan tankfordon och stationär anläggning - Del 1: Protokollspecifikation - Styrning, mätning och händelseinformation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies data protocols and data format for the interfaces between electronic equipment (TVE), on-board computer (OBC) of the tank vehicle and stationary equipment for all interconnecting communication paths.
This European Standard specifies the basic protocol FTL used in the communication (basic protocol layer), the format and structure of FTL-data to be transmitted (data protocol layer) and describes the content of the FTL-data.
This data protocol may be used for other application, e.g. between stationary tank equipment and offices.

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom transport (35.240.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15969-1:2015

Tankar för transport av farligt gods - Digitalt gränssnitt för dataöverföring mellan tankfordon och stationär anläggning - Del 1: Protokollspecifikation - Styrning, mätning och händelseinformation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Transportbehållare för farligt gods, SIS/TK 291

Internationell titel: Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the data transfer between tank vehicle and with stationary facilities - Part 1: Protocol specification - Control, measurement and event data

Artikelnummer: STD-8015379

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-08-09

Antal sidor: 112

Ersätter: SS-EN 15969-1:2011

Ersätts av: SS-EN 15969-1:2017