Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6717:2021

Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik - Engångsbehållare för insamling av prover, annat än blod, från människa (ISO 6717:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6717:2021

Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik - Engångsbehållare för insamling av prover, annat än blod, från människa (ISO 6717:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Detta innebär standarden SS-EN ISO 6710

Denna standard specificerar krav och testmetoder för provbehållare med eller utan vakuum, avsedda av deras tillverkare, för primärprover och förvaring av humanprover, (utom blod) för diagnostisk undersökning.

Fördelar med att använda standarden 

Tillverkare och upphandlare kan ha överblick på internationella krav på produkter för tillverkning och upphandling.

  • Även om det är önskvärt att provbehållare bör utformas för att undvika läckage, specificerar denna standard inget testförfarande för detta eftersom det inte har varit möjligt att utforma ett objektivt och reproducerbart test.
  • Denna standard anger inga krav på provtagningskanyler, kanylhållare eller annat tillbehör som används tillsammans med provbehållare.
  • Krav och testmetoder för engångsbehållare för provtagning av venöst blod specificeras i SS- EN ISO 6710.
Omfattning
This standard specifies requirements and test methods for single-use evacuated and non-evacuated
receptacles, intended by their manufacturers, for the primary containment and preservation of
specimens, other than blood specimens, derived from the human body, for the purposes of in vitro
diagnostic examination.

NOTE 1 Requirements and test methods for evacuated and non-evacuated single-use venous blood
specimen containers are specified in EN ISO 6710.

NOTE 2 While it is desirable that specimen receptacles should be designed to avoid spontaneous
discharge of the contents, when being opened, this standard does not specify a test procedure for this
because it has not been possible to devise an objective and reproducible test.

This standard does not specify requirements for collection needles or needle holders or other
accessories used in conjunction with specimen receptacles.

Ämnesområden

Medicinsk mikrobiologi (07.100.10) Sprutor, kanyler och katetrar (11.040.25) Laboratoriemedicin (11.100) Allmänt Laboratoriemedicin (11.100.01) (11.100.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6717:2021

Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik - Engångsbehållare för insamling av prover, annat än blod, från människa (ISO 6717:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Medicinsk diagnostik, SIS/TK 331

Internationell titel: In vitro diagnostic medical devices - Single-use containers for the collection of specimens from humans other than blood (ISO 6717:2021)

Artikelnummer: STD-80031188

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-09-13

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 14254:2005