Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19011

Vägledning för revision av kvalitets- och/eller miljöledningssystem (ISO 19011:2002)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 19011:2011

Omfattning
Denna standard ger vägledning om principer för revision, ledning av revisionsprogram, genomförande av revisioner av kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem liksom om kompetens hos revisorer som reviderar kvalitets- och miljöledningssystem. Den är tillämplig för alla organisationer som behöver genomföra interna och externa revisioner av kvalitets- och/eller miljöledningssystem eller för att leda revisionsprogram. Det är i princip möjligt att tillämpa denna standard för andra typer av revision, förutsatt att särskild uppmärksamhet i sådana fall riktas mot att fastställa den kompetens som erfordras hos revisionsgruppens medlemmar.

Ämnesområden

Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Ledningssystem för miljö (04.100) Miljöledning (13.020.10)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Kvalitetsledning, SIS/TK 304

Internationell titel: Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing (ISO 19011:2002)

Artikelnummer: STD-32902

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-04

Antal sidor: 80

Ersätter: SS-EN 30011-2 , SS-EN 30011-3 , SS-EN 30011-1 , SS-EN ISO 14010 , SS-EN ISO 14011 , SS-EN ISO 14012 , SS-ISO 10011-1 , SS-ISO 10011-2 , SS-ISO 10011-3

Ersätts av: SS-EN ISO 19011:2011