Standard Svensk standard · SS-EN 10217-2:2004

Svetsade rör av stål för tryckändamål - Tekniska leveransbestämmelser - Del 2: Elektriskt motståndssvetsade rör av olegerade och legerade stål med fordrade högtemperaturegenskaper

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 10217-2:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10217-2:2004

Svetsade rör av stål för tryckändamål - Tekniska leveransbestämmelser - Del 2: Elektriskt motståndssvetsade rör av olegerade och legerade stål med fordrade högtemperaturegenskaper
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av EN 10217 anger tekniska leveransbestämmelser i två provningsklasser för elektriskt motståndssvetsade rör med cirkulärt tvärsnitt av olegerade och legerade stål med fordrade högtemperaturegenskaper.

Ämnesområden

Rör av järn och stål (23.040.10) Stålrör (77.140.75)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10217-2:2004

Svetsade rör av stål för tryckändamål - Tekniska leveransbestämmelser - Del 2: Elektriskt motståndssvetsade rör av olegerade och legerade stål med fordrade högtemperaturegenskaper
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Tryckkärlsstål, SIS/TK 137

Internationell titel: Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 2: Electric welded non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties

Artikelnummer: STD-36317

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-06-04

Antal sidor: 55

Ersätter: SS 141435 , SS 141330 , SS 141430 , SS 141434

Ersätts av: SS-EN 10217-2:2019