Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3262-10:2024

Fyllnadsmedel för färger - Specifikationer och provningsmetoder - Del 10: Naturligt glimmer/klorit i lamellartad form (ISO 3262-10:2024)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3262-10:2024

Fyllnadsmedel för färger - Specifikationer och provningsmetoder - Del 10: Naturligt glimmer/klorit i lamellartad form (ISO 3262-10:2024)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies requirements and corresponding methods of test for products made from naturally occurring talc/chlorite in lamellar form.

Ämnesområden

Pigment och fyllmedel (87.060.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3262-10:2024

Fyllnadsmedel för färger - Specifikationer och provningsmetoder - Del 10: Naturligt glimmer/klorit i lamellartad form (ISO 3262-10:2024)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Extenders - Specifications and methods of test - Part 10: Natural talc/chlorite in lamellar form (ISO 3262-10:2024)

Artikelnummer: STD-80048640

Utgåva: 2

Fastställd: 2024-01-29

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN ISO 3262-10