Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11399

Ergonomi för termiskt klimat - Principer och tillämpning av relevanta internationella standarder (ISO 11399:1995)

Status: Gällande

Omfattning
The purpose of this International Standard is to specify information which will allow the correct, effective and practical use of International Standards concerned with the ergonomics of the thermal environment. This includes: a) a description of each relevant International Standard and the complementary way in which these standards can be used in the ergonomic assessment of thermal environments; b) a description of the underlying principles used in each relevant International Standard; c) a description of the underlying principles concerning the ergonomics of the thermal environment. This International Standard applies to the application of those International Standards listed in clause 2. These standards cover thermal environments over the whole range of ergonomics investigation. The information provided in this International Standard is not sufficient for the assessment of thermal environments. For that purpose, the appropriate International Standard should be used (see clause 2).

Ämnesområden

Ergonomi - Termiskt klimat (12.030) Ergonomi (13.180)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Belastningsergonomi, SIS/TK 380/AG 01

Internationell titel: Ergonomics of the thermal environment - Principles and application of relevant International Standards (ISO 11399:1995)

Artikelnummer: STD-30324

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-06-01

Antal sidor: 24