Standard Svensk standard · SS-ISO 15651:2015

Kärnenergi - Bestämning av totalt väteinnehåll i pulver av PuO2 och UO2 och i sintrade kutsar av UO2, (UGd)O2 och (U,Pu)O2 - Extraktion av inert gas och konduktivitetsmätning (ISO 15651:2015, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 15651:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15651:2015

Kärnenergi - Bestämning av totalt väteinnehåll i pulver av PuO2 och UO2 och i sintrade kutsar av UO2, (UGd)O2 och (U,Pu)O2 - Extraktion av inert gas och konduktivitetsmätning (ISO 15651:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard describes a procedure for measuring the total hydrogen content of UO2 and PuO2 powders (up to 2 000 µg/g oxide) and of UO2 and (U,Gd)O2 and (U,Pu)O2 pellets (up to 10 µg/g oxide). The total hydrogen content results from adsorbed water, water of crystallization, hydrocarbon, and other hydrogenated compounds which can exist as impurities in the fuel.

Ämnesområden

Klyvbara material (27.120.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15651:2015

Kärnenergi - Bestämning av totalt väteinnehåll i pulver av PuO2 och UO2 och i sintrade kutsar av UO2, (UGd)O2 och (U,Pu)O2 - Extraktion av inert gas och konduktivitetsmätning (ISO 15651:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kärnenergi, SIS/TK 405

Internationell titel: Nuclear energy - Determination of total hydrogen content in PuO2 and UO2 powders and UO2, (U,Gd)O2 and (U,Pu)O2 sintered pellets - Inert gas extraction and conductivity detection method (ISO 15651:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-105864

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-03-11

Antal sidor: 16

Ersätts av: SS-EN ISO 15651:2017