Standard Svensk standard · SS-EN 15287-2:2008

Skorstenar - Utformning, installation och idriftsättning av skorstenar - Del 2: Skorstenar för rumsförslutna eldstäder

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 15287-2:2023
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15287-2:2008

Skorstenar - Utformning, installation och idriftsättning av skorstenar - Del 2: Skorstenar för rumsförslutna eldstäder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard describes the method of specifying the design, installation and labelling criteria for chimney systems, connecting flue pipes and air supply pipes for roomsealed heating applications. It also gives information on commissioning of an installed chimney.
This standard does not cover:
-- chimneys designated H (high positive pressure chimneys), and chimneys designated P (normal positive pressure chimneys) serving more than one appliance,
-- chimneys which serve a mixture of fan assisted or forced draught burners or natural draught appliances,
-- installations having a configuration of the type C2.
This European Standard does not apply to freestanding chimneys covered by EN 13084-1.
This standard also specifies limitations for supporting a chimney, and the maximum unsupported chimney height for system chimneys and custom built chimneys.
NOTE Roomsealed gas appliances are classified as type C according to CEN/TR 1749.

Ämnesområden

Skorstenar, schakt, kanaler (91.060.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15287-2:2008

Skorstenar - Utformning, installation och idriftsättning av skorstenar - Del 2: Skorstenar för rumsförslutna eldstäder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skorstenar, SIS/TK 199

Internationell titel: Chimneys - Design, installation and commissioning of chimneys - Part 2: Chimneys for roomsealed appliances

Artikelnummer: STD-65633

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-03-31

Antal sidor: 96

Finns även på: SS-EN 15287-2:2008

Ersätts av: SS-EN 15287-2:2023