Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 18621-11:2020

Grafisk teknik - Metoder för utvärdering av bildkvalitet i trycksaker - Del 11: Analys av färgrymd (ISO/TS 18621-11:2019)

Status: Gällande

Omfattning
This document defines procedures to measure and compare the colour gamuts of RGB and CMYK printing processes. It is not applicable to other printing processes.

Ämnesområden

Reproduktionsutrustning (37.100.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Grafisk teknik, SIS/TK 434

Internationell titel: Graphic technology - Image quality evaluation methods for printed matter - Part 11: Colour gamut analysis (ISO/TS 18621-11:2019)

Artikelnummer: STD-80019257

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-01-17

Antal sidor: 24