Pressmeddelande · 2019-05-31

Design ska passa alla – nu finns ny europeisk standard

En ny standard för tillgänglighet genom universell utformning presenteras den 3 juni vid ett frukostseminarium på Svenska institutet för standarder. – Om inte användarmångfalden och människors varierande funktionalitet beaktas från början och i affärsstrategier kommer människor att utestängas och vi kommer vare sig nå målen i Agenda 2030 eller skapa förutsättningar för mänskliga rättigheter, säger Hans von Axelson från Myndigheten för delaktighet och ordförande för det svenska deltagandet i framtagandet av standarden.

Standarden* ska bidra till att produkter på marknaden blir tillgängliga och användbara för alla genom universell utformning. Målgruppen är i första hand tjänste- och varuproducerande företag.

Standardiseringsarbetet drog igång 2014 på ett initiativ från EU-kommissionen. I Sverige har riksdagen fattat beslut om tillgänglighet och universell utformning på flera områden. Nyligen fattade EU beslut om ett europeiskt tillgänglighetsdirektiv.

– De organisationer som använder standarden får lättare att leva upp till gällande och kommande lagstiftning samt nationella strategier och program. Tillgänglighet genom universell utformning stödjer också flera av de globala målen för hållbarhet i Agenda 2030, säger Hans von Axelson. Dessutom gagnas vi alla av begriplighet och ökad användbarhet. Produkterna blir helt enkelt lättare att använda. Man får fler nöjda användare samtidigt som man tar socialt ansvar.

– Standarden har samma struktur som ISO:s standarder för ledningssystem och kan användas oavsett storlek på organisation eller verksamhetsstyrning. Det handlar om att få med allas olika behov, egenskaper, funktionalitet och preferenser i en organisations design- och utvecklingsprocesser. Det handlar också om att involvera användare i processerna, säger Alexandra Antoni, projektledare, Svenska institutet för standarder, SIS.

– En viktig del av universell utformning är att skapa förutsättningar för tillgänglighet genom att analysera nuläget både internt och externt och lyssna in sina intressenter. Vilka använder inte ens produkter idag och vad beror det på? Eftersom väldigt få produkter existerar isolerat är det också viktigt att analysera hela användningskedjan, fortsätter Alexandra Antoni.

Totalt har 15 svenska organisationer deltagit i arbetet genom Svenska institutet för standarder: Standardutveckling – Samordningsgrupp för tillgänglighet SIS/TK 536

*Standarden SS-EN 17161 Universell utformning – Tillgänglighet genom universell utformning inom produkter, varor och tjänster – utvidgar spektrumet användare

Frukostseminarium 3 juni om standarden

Kontaktpersoner

Hans von Axelson, utredare Myndigheten för delaktighet, ordförande för det svenska deltagandet i framtagandet av standarden samt expert inom den internationella gruppen inom CEN, 076-014 15 05, hans.von.axelson@mfd.se

Alexandra Antoni, projektledare Svenska institutet för standarder, SIS, 08-555 520 92, alexandra.antoni@sis.se