Nyhet · 2023-10-17

Standardiseringens stjärnor tog emot priser under firandet av World Standards Day

Alla som deltar i SIS standardisering bidrar till ett bättre och mer hållbart samhälle. För sjätte året i rad uppmärksammade vi de mest förtjänstfulla insatserna som Årets ordförande, Årets convenor och Årets kommitté. Priserna delades ut under firandet av World Standards Day i Stockholm den 13 oktober 2023.

Årets ordförande – Johan Ek Weis, SIS/TK 516 Nanoteknik

 
Inom ett brett och relativt nytt område som kräver stor kunskap, imponerar Johan Ek Weis med sin engagerade, ödmjuk
a och högt uppskattade ledarstil. Johan Ek Weis är en sann förebild som låter alla komma till tals och har förmågan att se möjligheter, göra rätt prioriteringar och framgångsrikt argumentera för nyttan av att delta i standardiseringen. Genom sitt internationella engagemang är han också starkt bidragande till att sätta Sverige på kartan inom det strategiskt viktiga området grafen.

Nu till den klassiska sportfrågan – Hur känns det?
Det är oerhört hedrande att få priset som Årets Ordförande! Vi är duktiga på nanoteknologi och avancerade material i Sverige, men för att teknologin på allvar ska slå igenom behöver vi standarder. Det är riktigt roligt att vi är fler och fler som engagerar oss i detta och även väldigt glädjande med det gensvar vi får internationellt.

Årets convenor – Stefan Nilsson, CEN/TC 151/WG 1 Earth moving machinery – Safety


Kombinationen av hög expertis, kunskap om standardiseringsprocessen och förmågan att lätt växla mellan tekniska diskussioner och övergripande visionära perspektiv, gör Stefan Nilsson till en Convenor i världsklass. Med sin trygga och inkluderande stil leder Stefan Nilsson det viktiga arbetet som ska få 40 harmoniserade standarder att överensstämma med Maskinförordningen. Förmågan att balansera arbetsgruppens många projekt och få 150 internationella experter att enas om konkreta resultat, är ytterligare exempel på hans högt värderade ledarskap.
Hur känns det?
” Otroligt överraskande och otroligt hedrande måste jag säga. Hade ingen aning om detta pris och motiveringen var väldigt värmande. Att vara en Convenor är enormt intressant och man möter en värld som man normalt inte kommer i kontakt med på annat sätt. En arbetsgrupp med 150 olika experter som ska komma samman. Det ger ett perspektiv på saker som man inte får annars."

Årets kommitté – SIS/TK 555 Naturvärdesinventering 
  

Kommitténs världsunika standard för naturvärdesinventering har skapat en enhetlig och allmänt accepterad metod, som identifierar och värderar ekosystem som är nödvändiga för att upprätthålla biologisk mångfald. NVI, som den kommit att kallas, har revolutionerat svensk naturvård och är ett skolboksexempel på hur standardisering banar väg för samhällsnytta. De senaste åren har kommittén arbetat intensivt med att förbättra NVI och lagt grunden till det som på sikt ska bli en global motsvarighet – därigenom kommer kommitténs arbete att stärka förutsättningarna för biologisk mångfald över hela världen.

Hur känns det, frågade vi kommitténs nya ordförande Johan Rydlöv?

Det känns som en stor ära och så roligt för hela vår tekniska kommitté som arbetat hårt och med stort engageman. Hoppas att detta pris kanske är den där dammluckan som öppnas för miljö och hållbarhet som behöver komma in i standardiseringsarbetet.

 


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.