Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 29100:2020

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ramverk för hantering av personuppgifter (ISO/IEC 29100:2011, inklusive Amd 1:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 29100:2020

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ramverk för hantering av personuppgifter (ISO/IEC 29100:2011, inklusive Amd 1:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard provides a privacy framework which
— specifies a common privacy terminology;
— defines the actors and their roles in processing personally identifiable information (PII);
— describes privacy safeguarding considerations; and
— provides references to known privacy principles for information technology.
This International Standard is applicable to natural persons and organizations involved in specifying,
procuring, architecting, designing, developing, testing, maintaining, administering, and operating
information and communication technology systems or services where privacy controls are required
for the processing of PII.

Ämnesområden

IT-säkerhet (35.030) Kodning av information Allmänt (35.040.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 29100:2020

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ramverk för hantering av personuppgifter (ISO/IEC 29100:2011, inklusive Amd 1:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Integritetsskydd och ID-hantering, SIS/TK 318/AG 51

Internationell titel: Information technology - Security techniques - Privacy framework (ISO/IEC 29100:2011, including Amd 1:2018)

Artikelnummer: STD-80022590

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-06-17

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-ISO/IEC 29100:2017 , SS-ISO/IEC 29100:2017/Amd 1:2018